NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004 AD


A team of highly qualified employees with:
•    experience in the international trading
•    depth knowledge of the domestic market
•    experience in the marketing of food products

 

НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004 АД

Екип от висококвалифицирани служители с :

  • опит в сферата на международната търговия
  • задълбочено познаване на местния пазар
  • опит в маркетинга на хранителни продукти

 

 

© 2016 Novatrading.bg | Sitemap

NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004 JSC

stenik

Website from Stenik