НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004 АД


Екип от висококвалифицирани служители с :

  • опит в сферата на международната търговия
  • задълбочено познаване на местния пазар
  • опит в маркетинга на хранителни продукти